Súľov Rocks (Súľovské Skaly)

Súľov Rocks (Súľovské Skaly) - division
Location on map - Súľov Rocks (Súľovské Skaly)
Súľov Rocks (Súľovské Skaly) - Slovakia
Division

Division

Geomorphological division

From a geomorphological point of view Súľov Rocks (Súľovské Skaly) as a geomorphological sub-whole is part of whole Súľov Mountains (Súľovské vrchy) : System: Alpine-Himalayan system -> Sub-system: Carpathians (Karpaty) -> Province: West Carpathians (Západné Karpaty) -> Sub-province: Inner West Carpathians (Vnútorné Západné Karpaty) -> Area: Fatra-Tatra Area (Fatransko-tatranská oblasť) -> Whole: Súľov Mountains (Súľovské vrchy). Part of sub-whole Súľov Rocks (Súľovské Skaly) is Súľovská kotlina.