Vepor Mountains (Veporské vrchy)

Included in categories: Mountains in Slovakia
Vepor Mountains (Veporské vrchy) is mountain range in Central Slovakia in Region Banska Bystrica (Banskobystrický kraj)  - in districts Banská Bystrica, Brezno, Detva. Highest peak is Fabova hoľa (1 438,8 m. n. m.).
From a geomorphological point of view Vepor Mountains (Veporské vrchy) as a geomorphological whole is part of area Slovenské rudohorie : System: Alpine-Himalayan system -> Subsystem: Carpathians (Karpaty) -> Province: West Carpathians (Západné Karpaty) -> Subprovince: Inner West Carpathians (Vnútorné Západné Karpaty) -> Area: Slovenské rudohorie. Whole Vepor Mountains (Veporské vrchy) is divided into subwholes: Balocké vrchy, Čierťaž, Fabova hoľa, Sihlianska planina.

Fatra-Tatra Area (Fatransko-tatranská oblasť)
Lučensko-košická zníženina
Matransko-slanská oblasť
Nízke Beskydy
Podhôľno-magurská oblasť
Poloniny
Slovak-Moravian Carpathians (Slovensko-moravské Karpaty)
Slovenské rudohorie
Slovenské stredohorie
Stredné Beskydy
Vihorlatsko-gutinská oblasť
Východné Beskydy
Západné Beskydy
Danubian Lowland (Podunajská nížina)
Eastern Slovak Lowland (Východoslovenská nížina)
Záhorská lowland (Záhorská nížina)
Juhomoravská panva
>> Vepor Mountains (Veporské vrchy) - mounts and peaks
>> Geomorphological division of Slovakia
>> List of mountains in Slovakia
>> Lowlands in Slovakia
>> Slovakia - geography basic

Objects, services, attractions in mountains - Vepor Mountains (Veporské vrchy)

* There is noticed the direct distance (as the crow flies) in km
* Click on the map marker for more details
View in fullscreen mode
* There is noticed the direct distance (as the crow flies) in km
* Click on the map marker for more details
View in fullscreen mode