Stolica Mountains (Stolické vrchy)

Included in categories: Mountains in Slovakia
Stolica hills (Stolické vrchy) is mountain range in south-east part of  Cental Slovenska, in Region Košice (Košický kraj) -  district Rožňava and in Region Banska Bystrica (Banskobystrický kraj) -  districts Brezno, Rimavská Sobota,Poltár, Lučenec, Revúca. Highest peak is Stolica (1 476 m. n. m.).
From a geomorphological point of view Stolica Mountains (Stolické vrchy) as a geomorphological whole is part of area Slovenské rudohorie : System: Alpine-Himalayan system -> Subsystem: Carpathians (Karpaty) -> Province: West Carpathians (Západné Karpaty) -> Subprovince: Inner West Carpathians (Vnútorné Západné Karpaty) -> Area: Slovenské rudohorie. Whole Stolica Mountains (Stolické vrchy) is divided into subwholes: Klenovské vrchy, Málinské vrchy, Stolica, Tŕstie.

Fatra-Tatra Area (Fatransko-tatranská oblasť)
Lučensko-košická zníženina
Matransko-slanská oblasť
Nízke Beskydy
Podhôľno-magurská oblasť
Poloniny
Slovak-Moravian Carpathians (Slovensko-moravské Karpaty)
Slovenské rudohorie
Slovenské stredohorie
Stredné Beskydy
Vihorlatsko-gutinská oblasť
Východné Beskydy
Západné Beskydy
Danubian Lowland (Podunajská nížina)
Eastern Slovak Lowland (Východoslovenská nížina)
Záhorská lowland (Záhorská nížina)
Juhomoravská panva
>> Stolica Mountains (Stolické vrchy) - mounts and peaks
>> Geomorphological division of Slovakia
>> List of mountains in Slovakia
>> Lowlands in Slovakia
>> Slovakia - geography basic

More in category - Mountains in Slovakia