Region Trenčín (Trenčiansky kraj) - Districts


Districts in region: Region Trenčín (Trenčiansky kraj)

Name

Area km2

Bánovce nad Bebravou 461,00
Ilava 358,50
Myjava 327,44
Nové Mesto nad Váhom 579,99
Partizánske 301,03
Považská Bystrica 463,15
Prievidza 959,77
Púchov 375,34
Trenčín 674,82
The data are informative

Related / recommended articles

You may be interested in