Caves UNESCO - list

Caves of the Slovak Karst - UNESCO Natural Heritage in Slovakia
(list, region, district, municipality)

Nr. Name(*) Length m.(**) Depth m. NoteRegion - District Municipality (***)
1.Domica5368 / 930 70Region Košice (Košický kraj), District Rožňava Kečovo
2.Dobšinská ice cave (Dobšinská ľadová jaskyňa)1491 / 515 75Region Košice (Košický kraj), District Rožňava Dobšiná
3.Boar Abyss (Diviačia priepasť)- 123Region Košice (Košický kraj), District Rožňava Plešivec
4.Drienovská Cave (Drienovská jaskyňa)-1348 / - Region Košice (Košický kraj), District Košice - okolie Drienovec
5.Hrušovská Cave (Hrušovská jaskyňa)-780 / - Region Košice (Košický kraj), District Rožňava Hrušov
6.Jasovská Cave (Jasovská jaskyňa)2811 / 720 55Region Košice (Košický kraj), District Košice - okolie Jasov
7.Gombasek Cave1525 / 530 15Region Košice (Košický kraj), District Rožňava Slavec
8.Silická ľadnica Cave-1100 / - 110Region Košice (Košický kraj), District Rožňava Silica
9.Skalistý potok Cave (Jaskyňa Skalistého potoka)-7107 / - Region Košice (Košický kraj), District Košice - okolie Háj
10.Kunia Abyss (Kunia priepasť)-933 / - 203Region Košice (Košický kraj), District Košice - okolie Háj
11.Krásnohorská Cave (Krásnohorská jaskyňa)-1355 / - Region Košice (Košický kraj), District Rožňava Krásnohorská Dlhá Lúka
12.Ochtinská Aragonite Cave (Ochtinská aragonitová jaskyňa)585 / 300 30Region Košice (Košický kraj), District Rožňava Ochtiná
13.Obrovská Abyss (Obrovská priepasť)- 100Region Košice (Košický kraj), District Rožňava Jablonov nad Turňou
14.Snežná diera Abyss (Snežná diera)-100 / - 25Region Košice (Košický kraj), District Rožňava Bôrka
15.Zvonivá diera Abyss (Zvonivá diera, Zvonivá jama)- 100,50Region Košice (Košický kraj), District Rožňava Plešivec
(*) Accessibility for public
(**) Length / Accessible Length - The length of the tour (m)
(***) Municipality or Cadastral area