Kremnica Mountains (Kremnické vrchy) - Mounts and peaks

Mountains: Kremnica Mountains (Kremnické vrchy)

Highest peak: Flochová, Altitude (m): 1316,90

Geomorphological classification of mountains Kremnica Mountains (Kremnické vrchy): Alpine-Himalayan system -> Carpathians (Karpaty) -> West Carpathians (Západné Karpaty) -> Inner West Carpathians (Vnútorné Západné Karpaty) -> Slovenské stredohorie

Geomorphological sub-wholes (subareas) of mountains Kremnica Mountains (Kremnické vrchy): Malachovské predhorie, Turovské predhorie, Jastrabská vrchovina, Kunešovská hornatina, Flochovský chrbát
More details: Geomorphological division of Slovakia

Mounts and peaks in mountains Kremnica Mountains (Kremnické vrchy)

Nr.NameAltitude (m)
1.Andrejová 1034
2.Flochová 1316,90
3.Hladká 1054
4.Horná roveň 1076
5.Horný chlm 1013
6.Javorník 1085
7.Javorová studňa 1280
8.Košiare 1050
9.Kremnický štít 1008
10.Krpec 1031
11.Labušen 1181
12.Laurín 1025
13.Mýtny vrch 1221
14.Priečny vrch 1048
15.Skalka 1232
16.Smrečník 1249
17.Svrčinník 1313
18.Tabla 1178
19.Vápenica 1022
20.Velestúr 1254
21.Vlčí vrch 1172
22.Vyhnatová 1283
23.Zlatá studňa 1265
The data are informative

You may be interested in