Kremnica Mountains (Kremnické vrchy) - Geomorphology

From a geomorphological point of view Kremnica Mountains (Kremnické vrchy) as a geomorphological whole is part of area Slovenské stredohorie : System: Alpine-Himalayan system -> Subsystem: Carpathians (Karpaty) -> Province: West Carpathians (Západné Karpaty) -> Subprovince: Inner West Carpathians (Vnútorné Západné Karpaty) -> Area: Slovenské stredohorie. Whole Kremnica Mountains (Kremnické vrchy) is divided into subwholes: Malachovské predhorie, Turovské predhorie, Jastrabská vrchovina, Kunešovská hornatina, Flochovský chrbát.

Fatra-Tatra Area (Fatransko-tatranská oblasť)
Lučensko-košická zníženina
Matransko-slanská oblasť
Nízke Beskydy
Podhôľno-magurská oblasť
Poloniny
Slovak-Moravian Carpathians (Slovensko-moravské Karpaty)
Slovenské rudohorie
Slovenské stredohorie
Stredné Beskydy
Vihorlatsko-gutinská oblasť
Východné Beskydy
Západné Beskydy
Danubian Lowland (Podunajská nížina)
Eastern Slovak Lowland (Východoslovenská nížina)
Záhorská lowland (Záhorská nížina)
Juhomoravská panva
>> Kremnica Mountains (Kremnické vrchy) - mounts and peaks
>> Geomorphological division of Slovakia
>> List of mountains in Slovakia
>> Lowlands in Slovakia
>> Slovakia - geography basic

You may be interested in