Javorie

Included in categories: Mountains in Slovakia
Javorie is a volcanic mountain range in southern part of central Slovakia, in  Region Banska Bystrica (Banskobystrický kraj) - district Zvolen. The highest peak is Javorie (1 043,7 m).
From a geomorphological point of view Javorie as a geomorphological whole is part of area Slovenské stredohorie : System: Alpine-Himalayan system -> Subsystem: Carpathians (Karpaty) -> Province: West Carpathians (Západné Karpaty) -> Subprovince: Inner West Carpathians (Vnútorné Západné Karpaty) -> Area: Slovenské stredohorie. Whole Javorie is divided into subwholes: Podlysecká brázda, Lomnianska vrchovina, Javorianska hornatina.

Fatra-Tatra Area (Fatransko-tatranská oblasť)
Lučensko-košická zníženina
Matransko-slanská oblasť
Nízke Beskydy
Podhôľno-magurská oblasť
Poloniny
Slovak-Moravian Carpathians (Slovensko-moravské Karpaty)
Slovenské rudohorie
Slovenské stredohorie
Stredné Beskydy
Vihorlatsko-gutinská oblasť
Východné Beskydy
Západné Beskydy
Danubian Lowland (Podunajská nížina)
Eastern Slovak Lowland (Východoslovenská nížina)
Záhorská lowland (Záhorská nížina)
Juhomoravská panva
>> Javorie - mounts and peaks
>> Geomorphological division of Slovakia
>> List of mountains in Slovakia
>> Lowlands in Slovakia
>> Slovakia - geography basic